(Chủ nhật, 29/05/2022, 08:43 GMT+7)
Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Hội đồng họ Phùng Việt Nam đã có buổi điền dã tại Đình, Miếu, Mộ chí Nữ Thần tướng Phùng Thị Chính ở Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh.
 

DẤU ẤN LỊCH SỬ RẠNG NGỜI
 
Hôm rồi con đến Mộ Gia
Chắp tay con khấn “Miếu Bà Linh Tiên”
Phùng Thị Chính hai ngàn niên
Tộc Phùng rạng rỡ Tổ tiên lưu truyền…
Quê Tướng Thần nữ Tuấn Xuyên
Còn lưu thần tích Phong Nguyên họ Phùng
Trưng Trắc Trưng Nhị họ Hùng
Đinh Lượng Thi Sách trùng phùng xứng danh…
Linh thiêng Mộ Mẫu trung anh
Phủ Tiên Thanh Lãm sử xanh tạc lòng
Đình - Miếu - Mộ chí sáng trong
Đại Vương Tiên Mẫu trợ mong muôn đời…
Con cháu Phùng Tộc ai ơi!
Phùng Công Đại Lực ngàn đời Thánh ân
Hộ Quốc Linh Ứng xa gần
Đức Thánh Tổ họ Phùng Nhân huy hoàng…
Phùng Hưng xưng Đế an khang
Họ Phùng ngàn kiếp vẻ vang hơn người
Trời Nam đất Việt xanh tươi
Dấu ấn lịch sử rạng ngời Phùng Gia…
 
(Phùng Quang Trung - Chánh Văn phòng Hội đồng họ Phùng Việt Nam)