(Thứ hai, 11/10/2021, 04:45 GMT+7)

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng họ Phùng Việt Nam, vừa qua tại Trung tâm Lực Tiến Plaza, Ban Lãnh đạo Hội đồng họ Phùng Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, thông qua bản thảo lần thứ hai về cuốn sách Đại tướng Phùng Quang Thanh - Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Chủ tịch Hội đồng họ Phùng Việt Nam, đã có ý kiến chỉ đạo và khái quát các hoạt động của cành nhánh họ Phùng trong thời gian qua, đồng thời nghe báo cáo về tiến độ thực hiện tập sách về Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Tiến sĩ Phùng Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, đã có ý kiến về việc hoạt động dòng họ Phùng trong thời gian dịch Covid-19 và tiến độ thực hiện cuốn sách của ông về dòng họ Phùng.

Các ông Phùng Hệ, Phùng Lực, Phùng Văn Khai, Phùng Văn Bích, Phùng Văn Chiến đều có ý kiến và thống nhất công việc trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh: