(Thứ bảy, 20/02/2016, 10:06 GMT+7)
                                                          THÔNG BÁO MỞ THÊM TRANG WEB


    Thực hiện sự chỉ đạo của Ban liên lạc Họ Phùng Việt Nam về thông tin tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của họ Phùng toàn quốc, đặc biệt hướng tới việc khuyến học, phản ánh toàn diện các hoạt động tiêu biểu của họ Phùng trên toàn quốc, Ban liên lạc Họ Phùng Việt Nam mở thêm trang web mới: hophungvietnam.com. Trang web trên chính thức đăng ký hoạt động từ ngày 3 tháng 2 năm 2016. Chỉ đạo nội dung: Tiến sỹ Phùng Thảo; Nhà văn Phùng Văn Khai. Chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phùng Quốc Việt. Ban biên tập: Phùng Văn Minh; Phùng Quốc Việt; Phùng Minh Sơn; Phùng Minh Thùy.
 
     Mọi thông tin đăng tải trên trang web đều trên tinh thần phản ánh toàn diện các hoạt động tiêu biểu của họ Phùng toàn quốc, được đọc duyệt về nội dung, biên tập ảnh, đạt chuẩn về nội dung và thẩm mĩ. Các sao chép, trích dẫn cần phải nêu rõ nguồn.
 
     Thay mặt Ban liên lạc Họ Phùng Việt Nam: Tiến sỹ Phùng Thảo; Nhà văn Phùng Văn Khai.