Khuyến học dòng họ
(Thứ sáu, 19/02/2016, 09:01 GMT+7)

Ðể làm tốt công tác khuyến học dòng họ phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học và tạo được nguồn quỹ dồi dào. Cả hai điều này đang được dòng họ Phùng ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ thực hiện hiệu quả.

(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:23 GMT+7)

Tôi tìm đến Khoa Hóa học để gặp thủ khoa Phùng Mạnh Quân, một trong bốn thủ khoa có số điểm cao nhất trường, thế nhưng cũng phải đến hai lần tôi mới gặp được em...