Tin Tức
(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:15 GMT+7)

HỘI THẢO HỌ PHÙNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC QUA CÁC THỜI KỲ

(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:14 GMT+7)

Nhà cổ Phùng Hưng là nơi chứng kiến sự ra đời của tám thế hệ của gia đình Phùng Hưng. Nó đã được xây dựng trên hai trăm năm qua và nó là một mẫu nhà đẹp nhất của lối kiến trúc kiểu này ở Hội An. Năm 1985, ngôi nhà này đã được xếp hạng nhất ở Việt Nam như một kiểu mẫu về...

(Thứ năm, 18/02/2016, 07:59 GMT+7)

Tổ tiên ta trước đây bằng sức lao động cần cù, sáng tạo của mình đã luôn luôn phải đấu tranh với thiên nhiên và cả con người với con người. Chống lại mọi sự áp bức bóc lột của các chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc và vượt qua những khó khăn của cuộc sống để tồn tại và phát triển. Trải...

(Thứ năm, 18/02/2016, 07:55 GMT+7)

Thực hiện chương trình Trao giải thưởng Phùng Khắc Khoan cho các cháu họ Phùng đỗ đại học năm 2013,