Danh nhân họ Phùng
(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:55 GMT+7)

“Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” vốn là câu dành cho người dân thường (sất/thất phu) nhưng lại ám vào tầng lớp xã hội xưa gọi là sĩ phu, nay gọi là trí thức như tấm gương soi cho hành xử của mình xứng với vị thế của mình.

(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:54 GMT+7)

VỀ MỘT PHỐ RIÊNG

(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:49 GMT+7)

Thượng tướng Phùng Thế Tài năm nay đã trên 90 tuổi. Trời cho ông một sức khỏe hiếm thấy và sự minh mẫn, tinh tường cũng vào loại hiếm. Đúng hẹn, tôi chở nhà văn Hoàng Quảng Uyên đến làm việc với ông. Hoàng Quảng Uyên đến để xác minh một thông tin năm 1944, khi ấy, chàng thanh niên họ Phùng vừa tốt nghiệp...

(Thứ sáu, 19/02/2016, 08:48 GMT+7)

Làng cổ Đường Lâm ở ngoại thị Sơn Tây (Hà Nội) là nơi duy nhất trong cả nước mà thôn dân có thể tự hào nói: Làng chúng tôi là "Làng Hai Vua". Ngô Quyền thì nhiều người đã biết. Nhưng còn vị Vua Lớn ("Bố Cái"- theo cách phát âm tiếng Việt cổ) hoặc bậc Cha Mẹ (nếu hiểu theo nghĩa của tiếng Việt...